วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551

Final Project (AD)

MV :: Young Folks

Concept :: จงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

Communication Design5 (final Project)
เสดแล้วคับบบ...

Eco-City เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Concept เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ ทางเสียงและทางน้ำ กับเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเมืองที่ปลอดมลพิษ โดยให้เห็นถึงผลกระทบต่อร่างกายของเรา ทำออกมาในรูปแบบอนิเมชั่น เทคนิคมีทั้งstop motion และวีดีโอ^^